Kundalini Joga

Mówi się, że Kundalini Yoga prowadzi do obudzenia i podniesienia uśpionej u podstawy kręgosłupa energii kundalini, mówi się, że jest niebezpieczna, mówi się wiele, ale to tylko słowa. Wszystkie wyobrażenia, przemyślenia czy idee jakie można mieć na ten temat nie są rzeczywiste, dopóki pozostają tylko w sferze umysłu, ponieważ wtedy są poza naszym doświadczeniem. Zamieszczam poniżej opis struktury zajęć Kundalini Yogi, którą nazywam jogą doświadczenia. Jest to dynamiczna forma jogi zawierająca elementy takie jak asany, pranayamy, mantry, relaksację i medytację. Każde zajęcia to oddzielny zestaw ćwiczeń tzw. kriya, na którą składają się odpowiednio połączone i wykonywane po sobie asany. Każda asana wykonywana jest z właściwym dla danego zestawu rodzajem oddechu. Kriya ma na celu pobudzenie, uruchomienie i przemieszczenie energii. Odpowiednie gruczoły i odpowiadające im na poziomie fizycznym czakry, połączyć można m.in.siecią trójkątów. W tak powstałych układach trójkątów dokonuje się stała wymiana informacji i przepływ energii zgodnie z zasadą ujemnego sprzężenia zwrotnego, które stanowi fundamentalny mechanizm samoregulujący. Przykładem takiego układu trójkątnego jest układ podwzgórze – przysadka – nadnercza. Podwzgórze stanowi wierzchołek trójkąta, łączący bezpośrednio biochemiczny kanał łączności z kanałami nerwowymi. Tą drogą wszelkiego rodzaju procesy psychiczne mogą wpływać na zmianę funkcji biochemicznych żywego organizmu. Praktyka Kundalini Yogi wykorzystuje m.in. wiedzę dotyczącą fizycznych i subtelnych powiązań między tymi trójkątami. Na poziomie fizycznym poprzez pracę z ciałem regulowana jest praca gruczołów i systemu nerwowego, a na poziomie subtelnym stan czakr i ciał...

Read More