Tegoroczne Zimowe Wczasy z Regresingiem będą poświęcone bardzo ważnemu tematowi, który dla osób rozwijających się duchowo jest szczególnie istotny, przydatny i pomocny w  codziennej praktyce.

„Bóg, intuicja, nadświadomość  i wysokie wibracje
  jak zanurzyć się w wysokich energiach i uzyskać z nimi trwały kontakt”

oto, co na ten temat pisze Dariusz Loga, prowadzący zajęcia na wczasach

 

  • Wielu ludzi mówi o Bogu, natomiast niewielu może się poszczycić naprawdę dobrym kontaktem z Bogiem. Dobry kontakt z Bogiem, umiejętność poznania Go i doświadczania Jego obecności, wpływu i błogosławieństw w codziennym życiu jest jak najbardziej możliwa i realna dla każdego. Bóg to potężna energia najwyższej jakości, ze wsparciem której wspaniale idzie się przez życie. Bóg to wspaniały przyjaciel, któremu możesz zaufać, na którego wsparcie zawsze możesz liczyć i który nigdy Cię nie zawiedzie. Aby jednak Bóg realnie działał w Twoim życiu, Ty sam musisz się na to zgodzić.Intuicja to „radio”, za pośrednictwem którego Wyższa Siła (Bóg, Nadświadomość) do nas przemawia. Intuicja to wspaniały Boży dar, który wysyła inspiracje do każdego z nas. Ukierunkowuje, podsuwa zawsze dobre rozwiązania, a jeżeli jej na to pozwolimy, to prowadzi nas przez życie. Kto naprawdę jest otwarty na intuicyjne prowadzenie, ten rzadko popełnia w życiu błędy, a stosuje rozwiązania najwyższej jakości.Nadświadomość to Boska cząstka w każdym z nas. Wszystkie religie uczą, że w każdym człowieku istnieje „Boża iskra”. Dla mnie Nadświadomość jest właśnie taką Boską iskrą. Nadświadomość to Boska mądrość, więc warto nauczyć się nawiązać z Nią trwały kontakt i czerpać z jej nieograniczonych możliwości.Każde uczucie i każda emocja ma swój określony poziom wibracyjny. Im bardziej negatywne emocje (np. niezadowolenie, gniew, nienawiść), tym niższy poziom wibracji, zaś pozytywne emocje i uczucia (radość, miłość, szczęście, zadowolenie) wiążą się z wysokimi wibracjami. Każdy człowiek przyzwyczajony jest do określonych wibracji i prowokuje wydarzenia oraz tworzy klimat z nimi związany, np. człowiek konfliktowy przyzwyczajony jest do niskich, konfliktowych wibracji i tym samym prowokuje otoczenie do konfliktów (czyli przyciąga wydarzenia o niskich wibracjach, do których jest przyzwyczajony).Podobnie się dzieje, gdy przyzwyczaimy podświadomość do wysokich wibracji, wówczas będzie ona dążyć do realizowania w naszym życiu samych pozytywnych, wysokowibracyjnych wydarzeń, opartych na radości, miłości, zadowoleniu i spełnieniu.Należy pamiętać, że im mamy wyższe wibracje, tym mamy zdecydowanie łatwiejszy kontakt z intuicją i nadświadomością.Każdy może nauczyć swoją podświadomość otwarcia się na intuicję, Nadświadomość  i boskie prowadzenie i  trwałego funkcjonowania w wysokich wibracjach, radości, miłości, zadowoleniu i harmonii w życiu – i tego będziemy się uczyć na niniejszych zimowych wczasach w Gąskach.  Dariusz Loga