imię i nazwisko *
adres (ulica nr domu, miejsce zamieszkania) *
telefon komórkowy *
adres email *
strona www
Twoja oferta usług: * metoda/y pracy z klientem * cel pracy * spodziewane rezultaty * odbyte studia, treningi, szkolenia *Twoje doświadczenie *
Jeśli chcesz załaduj Twoją ofertę usług - Twoja oferta usług: * metoda/y pracy z klientem * cel pracy * spodziewane rezultaty * odbyte studia, treningi, szkolenia *Twoje doświadczenie * ( do 2000 KB, format jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx )
Twoje zdjęcie ( do 2000 KB, JPG) Załaduj zdjęcie
zaproponuj dział *
wybierz długość abonamentu *
daty wyświetlania *
Uwagi
Czy wystawić fakturę? (nie wystawiam faktur VAT) *

Dane do faktury

Nazwa firmy
adres firmy
NIP
adres do wysyłki faktury (o ile inny niż adres firmy)