” Ile zapragną” – Tadeusz Woźniak. Dla mnie jedna z piękniejszych ballad 🙂