Fragment wystąpienia znakomitego mówcy motywacyjnego

Tony Robbinsa – „Od rezygnacji do motywacji”

Egon Emomnis
www.myage.pl