Mówi się, że Kundalini Yoga prowadzi do obudzenia i podniesienia uśpionej u podstawy kręgosłupa energii kundalini, mówi się, że jest niebezpieczna, mówi się wiele, ale to tylko słowa. Wszystkie wyobrażenia, przemyślenia czy idee jakie można mieć na ten temat nie są rzeczywiste, dopóki pozostają tylko w sferze umysłu, ponieważ wtedy są poza naszym doświadczeniem.

Zamieszczam poniżej opis struktury zajęć Kundalini Yogi, którą nazywam jogą doświadczenia. Jest to dynamiczna forma jogi zawierająca elementy takie jak asany, pranayamy, mantry, relaksację i medytację. Każde zajęcia to oddzielny zestaw ćwiczeń tzw. kriya, na którą składają się odpowiednio połączone i wykonywane po sobie asany. Każda asana wykonywana jest z właściwym dla danego zestawu rodzajem oddechu. Kriya ma na celu pobudzenie, uruchomienie i przemieszczenie energii. Odpowiednie gruczoły i odpowiadające im na poziomie fizycznym czakry, połączyć można m.in.siecią trójkątów. W tak powstałych układach trójkątów dokonuje się stała wymiana informacji i przepływ energii zgodnie z zasadą ujemnego sprzężenia zwrotnego, które stanowi fundamentalny mechanizm samoregulujący. Przykładem takiego układu trójkątnego jest układ podwzgórze – przysadka – nadnercza. Podwzgórze stanowi wierzchołek trójkąta, łączący bezpośrednio biochemiczny kanał łączności z kanałami nerwowymi. Tą drogą wszelkiego rodzaju procesy psychiczne mogą wpływać na zmianę funkcji biochemicznych żywego organizmu. Praktyka Kundalini Yogi wykorzystuje m.in. wiedzę dotyczącą fizycznych i subtelnych powiązań między tymi trójkątami. Na poziomie fizycznym poprzez pracę z ciałem regulowana jest praca gruczołów i systemu nerwowego, a na poziomie subtelnym stan czakr i ciał subtelnych. Praktyka to również praca nad giętkością kręgosłupa, którego odpowiednikiem na poziomie subtelnym jest kanał shushumny, przez który płynie energia kundalini. Wykonywane w Kundalini Yodze asany są właściwie takie same jak w Hatha Jodze, choć nazywamy je inaczej, jest to jednak całkowicie inna praktyka. Głównym celem bowiem nie jest rozciągnięcie ciała.

Po wykonanej kriyi przechodzi się do głębokiej relaksacji przy muzyce, kiedy ciało jest na tyle zmęczone, a oddech spokojny, że możliwe staje się doświadczenie zwolnienia procesu kreacji myśli, a tym samym przebywanie w ciszy swojego umysłu. Taka forma relaksu jest bardzo odprężająca, bo o ile na co dzień mamy możliwości i umiemy już sprawić, aby ciało nasze odpoczęło, o tyle rzadko albo wcale nie mamy możliwości uspokojenia swojego umysłu. I tego właśnie uczymy się praktykując Kundalini Yogę.

Klasa, jak nazywane są pełne zajęcia, kończy się medytacją, która niewiele jednak ma wspólnego z popularnie postrzeganym medytowaniem, czyli siedzeniem w ciszy. Medytacja Kundalini Yogi jest procesem służącym oczyszczaniu podświadomości z negatywnych wzorców. W trakcie standardowo trwającej 11 minut medytacji, najpełniej doświadczyć możemy swojej słabości i siły. Jest to czas spotkania z samym sobą. W umyśle, w trakcie tych 11 minut odtwarzane są zapisane wzorce zachowań i postrzegania siebie. Wtedy właśnie doświadczyć możemy działania umysłu negatywnego i pozytywnego. Wtedy też dane jest nam poczuć różnicę pomiędzy stanem umysłu, którego doświadczyliśmy podczas relaksu, a jego szaleństwem w trakcie trwania medytacji. Yogi Bhajan, Mistrz Kundalini Yogi mówił, że jeśli w trakcie medytacji jest ci miło i przyjemnie to znaczy, że robisz coś innego, więc zanim nie oczyścimy podświadomości, medytacja może być oceniana jako wyczerpujący proces.

Hariang Kaur

Krakowskie Centrum Kundalini Yogi