Do powstania tego tekstu zainspirował mnie znajomy jaki pomodlił się by związki pewnej pani z inną panią ułożyły się pomyślnie. Na drugi dzień obie osóbki zaprzyjaźniły się. Znajomy twierdzi, że kiedy prosi to natychmiast otrzymuje. Jak to jest możliwe, że ktoś modli się i ma, a ja tyram po same pachy i nie zawsze moje modlitwy przynoszą efekty. Postrzeganie nikłej skuteczność własnych modlitw czynionych dla własnego dobra nie przydarzyło się mnie jednemu. Nie mieszając do tego huny spróbowałem zestawić ograniczenia, również karmiczne jak blokują natychmiastowe spełnienie modlitwy. Zebrało się sporo materiału. Wnioski dotyczące mojej przeszłości i przeszłych praktyk modlitewnych nie budzą optymizmu. A teraźniejszość …
Mnogość ludzi na całym świecie modli się do malowanych obrazów, do drewnianych figur, do medalika. Osoby tak czyniące, zdają się nie zwracać uwagi na kierowanie swoich modlitw nie Boga Twórczej Siły Miłości, ale wprost do umysłu modela (modelki). Zanim ów model( modelka) nam odpowie upłynie wiele lat, może wiele wcieleń. Powstają nawyki złego modlenia się i przekonanie, że z tą całą modlitwą to wielka lipa. Uda się albo i nie. Pewne wzorce do odreagowania podał nam już psalmista pokazując jak modlić się by naszych nieprzyjaciół dopadły nieszczęścia.
Napisałem sobie szczegółowy dekret w którym proszę Boga Twórczą Siłę Miłości aby nauczył mnie jak ja Sławek mam się modlić. Każdy samodzielnie może to sobie wyjaśnić, może zrozumieć jak ma się modlić. Jak jednak mamy się modlić skoro słowa modlitwy ani ładne, ani zwyczajne nie przychodzą do głowy? Jak modlić się bez pośredników, postaci fizycznych, bez kapłanów, bez duchów i mitycznych żywych bogów? Jakich słów mam używać? Może nie wypada czegoś mówić, o coś prosić? Może nie wypada wnosić nic nowego do tekstów ustalonych 2-3000 lat temu? Jakie szaty zakładać do modlitwy, gdzie mam się modlić? Może mam się modlić tam gdzie mieszka Bóg? Może tam gdzie Boga jest procentowo najwięcej?
Ponieważ mam świadomość, że moje modlitwy spełniają się i materializują się natychmiast tylko częściowo, to …proszę Boże naucz mnie teraz jak ja …. mam modlić się do Ciebie Boże..

…Naucz mnie teraz Boże miłością Twoją dostrzegać i akceptować jeszcze więcej korzyści -niż dzieje się to obecnie –korzyści wynikających z tego, że umiem i potrafię modlić się skutecznie, że potrafię wstawić się skutecznie za innymi istotami.

…Boże miłością Twoją, daj mi teraz, jeszcze większą niż obecnie skuteczność wszystkich moich modlitw dla innych istot, moich modlitw i próśb jakie ja sam wypowiadam na rzecz innych istot.

…Przebaczam sobie teraz to, że próbowałem dotrzeć do wnętrza innych bez zaproszenia z ich strony. Przebaczam sobie teraz to, że modliłem się o to, aby inni zachowywali się w taki sposób jaki by mi odpowiadał. Uświadamiam sobie teraz to, że modlitwa za kogoś pozwala otoczyć go światłem i spowodować aby oddziałujące na niego wpływy działały w warunkach tego światła.

Uświadamiam sobie teraz to, że modlitwa dla kogoś pozwala wzbudzoną energię skierować przez daną osobę i od wewnątrz powodować zmiany jak dzieje się to np. w modlitwie o uzdrowienie.

…Przebaczam sobie, że kiedyś stwierdziłem to, że moje modlitwy nie wznoszą się wyżej niż do sufitu. Przebaczam sobie teraz całą moją rozpacz i całe zamieszanie jakie z tego powstało.

…. Przebaczam sobie teraz to, że potrzebując pomocy i wsparcia dla siebie czy innych istot stwierdziłem kiedyś, że nie jestem zestrojony ze źródłem wszechmogącej pomocy, to jest z Bogiem.

… Przebaczam sobie teraz to, że wydawało mi się niewłaściwym zwracania się wprost do Boga w trudnych sytuacjach skoro nie próbowałem poszukiwać Go w czasach lepszych kiedy doskonale prosperowałem. Uwolnij mnie teraz Boże od braku wiary w to, że moje własne słowa, że słowa mojej własnej modlitwy mogą mieć wpływ na jakąś ekstremalną sytuację. Akceptuję teraz to i uświadamiam sobie teraz to, że zawsze mogę mocą boskiej miłości uwolnić się od każdej niekorzystnej sytuacji czy doświadczenia poprzez szereg odpowiednich modlitw przygotowawczych.

… Naucz mnie teraz Boże jak ja mam zawsze, skutecznie modlić się za mnie, za siebie samego. Naucz mnie teraz Boże miłością Twoją jak ja mam skuteczną modlitwą zabiegać nie tylko o dobro innych istot, ale również o moje własne przynależne mi dobro- ukochanego dziecka Boga.

… Miłością Twoją Boże odwróć teraz wszystkie skutki, konsekwencje tego, że kiedyś robiłem wszystko i działałem celowo tak, aby moje osobiste modlitwy wypowiadane na rzecz mnie i dla mojego własnego Najwyższego Dobra w cale nie spełniały się.

…Proszę daj mi teraz Boże miłością Twoją dar skutecznej osobistej modlitwy służącej mojemu Najwyższemu Dobru.

…Wybieram teraz i ugruntowuję w moim własnym sercu wzorzec miłości poprzez który mam się modlić, medytować, odnosić się do innych…