Human head dots modelSłownik Języka Polskiego podaje taką definicję słowa medytacja

Medytacja – 1. «głębokie rozważanie jakiegoś problemu», 2. «w niektórych religiach i systemach filozoficznych: wprowadzenie umysłu w stan najwyższego skupienia, mające na celu samopoznanie, samodoskonalenie, kontakt z Bogiem lub będące celem samym w sobie»

za Wikipedią

Medytacja (łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm,taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).

Tyle słowniki – zawsze warto do nich zajrzeć.

Medytować – to przyglądać się, obserwować. W medytacji chodzi o to, by przyjrzeć się rzeczywistości takiej, jaka jest, niekoniecznie podobnej do naszych wyobrażeń czy marzeń.

Od wieków szkoły duchowe na wszystkich kontynentach zalecają swoim adeptom różne formy medytacji w celu samodoskonalenia i poszerzania świadomości.

W latach 80 zeszłego stulecia badacze i naukowcy zaczęli prowadzić systematyczne badania ludzi medytujących. Co prawda, badacze twierdzą, że nauka nie potrafi zdefiniować „duchowości”, ale jest jednak w stanie ocenić rezultaty praktyk medytacyjnych. Naukowcy zbadali i potwierdzili – praktykowanie medytacji ma pozytywny wpływ na działanie całego naszego organizmu.

Jakie realne korzyści możemy wynieść z regularnego jej praktykowania ?

Medytacja jest rodzajem treningu umysłu, dzięki jej praktykowaniu mózg może zmienić swoją strukturę i działać sprawniej.

• Medytacja działa „odmładzająco” – praktykowana regularnie powiększa ważne odcinki kory mózgowej, które zwykle zmniejszają się z wiekiem, a tym samym spowalnia procesy starzenia – reguluje ciśnienie krwi, poprawia wzrok (osoby praktykujące medytację mają znacznie wyższą wrażliwość wzrokową i dostrzegają krótsze sygnały wzrokowe – badania Browna, Forte`a, Dysarta – 1984 r.)

• Medytacja obniża poziom stresu w wyniku czego, osoby uprawiające ją są bardziej witalne, lepiej śpią, rzadziej cierpią z powodu bólu (badania C.N. Alexandera początek lat 90.)

• Istnieje też związek między medytowaniem, a odpornością.

• Ma dobroczynny wpływ na psychikę, poprzez wprowadzenie nas w stan relaksu zapewnia niezbędną równowagę psychiczną.

• Jest szeroko wykorzystywana w psychoterapii w leczeniu depresji, zaburzeń snu, ADHD, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, w terapiach zapobiegających nawrotom uzależnień.

• Medytowanie pomaga w lepszym i szybszym uczeniu się

Badania naukowców wykazały, że rezultatem regularnego, codziennego praktykowania medytacji( 2 x dziennie około 30 minut) jest zwiększenie zdolności uczenia się, wzrost samoświadomości, uczuć i introspekcji. (badania lekarzy General Hospital z Massachusetts 2011r). Dzieje się tak ponieważ pod wpływem regularnego uprawiania medytacji zmienia się struktura mózgu – następuje zwiększenie gęstości istoty szarej w hipokampie, a ta część mózgu odpowiada za wyżej wymienione zdolności.

Niech medytacja zagości na stałe w naszym życiu i stanie się niezbywalnym elementem higieny psychicznej i intelektualnej.

Istnieje ogromna ilość form medytacyjnych niektóre z nich to:

Medytacja Transcendentalna (MT),  Pranajama, Medytacja Zen, Medytacja chrześcijańska itd