Uzdrawianie medytacją?

    A czym jest Medytacja, czemu i komu służy? Jej przeciwnicy, przeważnie Ci, którzy niewiele o niej wiedzą, twierdzą; że jest ucieczką od realności, rzeczywistości, od problemu codziennego, powszedniego dnia i konfliktów ogólnoludzkich. Ale, jeżeli ja wybieram pomiędzy filmem akcji z jego brutalnością, wulgarnością; pomiędzy dziennikiem TV z jego kalejdoskopem tragicznych wydarzeń – a spokojem medytacji, to czy jest to ucieczka od realności tego świata, a wyborem; Jak chcę przeżyć swój dzień, swoje życie? Nasza piękna planeta, to planeta żywiołów i ja ich nie zmienię, zawsze będą pożary, potopy i fale tsunami, trzęsienia ziemi, dramaty i tragedie ludzi. Wiem też, że istnieje na świecie przemoc, chuligaństwo, terroryzm, ale czy muszę i chcę to oglądać w telewizji? Czy chcę oglądać tzw., „filmy akcji”? Każdy z nas sam decyduje jak chce przeżyć swoje życie. To Ty i tylko Ty kształtujesz swoje życie. Tak jak i Ty- ja też mam prawo wyboru, więc wybieram życie oparte na uczuciach radości, miłości, wiary; wybieram wibracje piękna, przyrody, przyjaźni i tolerancji. Wybieram też medytację i wibracje samo uzdrawiania opartego o spokój, harmonię i równowagę, o uśmiech i uczucie wdzięczności. Czy uciekam od problemów świata, presji mediów, czy wybieram wolniejszy, spokojniejszy styl życia? Uważam medytację za formę psychoterapii, drogę rozwoju osobistego i duchowego, troskliwego, uważnego i higienicznego stylu życia. Dla mnie medytacją jest spacer po plaży, praca w ogrodzie, czytanie książki, słuchanie muzyki, może nawet...

Read More