Autor: Tomasz Nawrot

Wolność od nałogu emocjonowania się – dekret

Wstęp Emocje przyczyniają się do zaniżenia wibracji. Powodują złe samopoczucie, poczucie odrzucenia, smutku, złości, wrogości, strachu itp. Odbierają energię, chęć do życia i entuzjazm. Powodują zmęczenie. Dlatego warto uwalniać się od nich i oczyszczać intencje do cech im przeciwstawnych, do uczuć wyższych. Często emocje towarzyszą przyjemności. Ale tylko takiej przyjemności, która jest nieczysta. Wtedy przyjemność zawsze ma skutki uboczne charakterystyczne dla emocji. Dla mnie uwalnianie się od nałogu emocjonowania się to nie tylko oczyszczanie intencji do przyjemności. Pracując nad tym, mam potrzebę oczyszczania intencji dotyczących również radości, ciepła, miłości, szacunku, delikatności, łagodności, łatwości i lekkości. Tego po prostu mi najbardziej potrzeba. Każdy może w ich miejsce wstawić lub dołączyć do tego dekretu boskie cechy, które najbardziej jemu się kojarzą z uczuciami wyższymi, które najbardziej wynoszą w górę. Ja, ………….. przebaczam sobie zachłanność na emocje. Przebaczam sobie, że w ten sposób oddalałem się od siebie, od mojego prawdziwego Ja. Uwalniam się od transu emocjonowania, od całego tego nałogu. Uwalniam się od podatności na manipulowanie mną przy pomocy emocji. Przestaję prowokować innych do manipulowania mną. Puszczam całe uzależnienie od emocji i przebaczam sobie ból, który one powodowały. Przebaczam sobie i uwalniam się od defetyzmu i czarnowidztwa. Przestaję dawać uwagę negatywnym informacjom i wyobrażeniom z nimi związanymi. Uwalniam się od wszystkich negatywnych wyobrażeń i obaw. Daję sobie pełne bezpieczeństwo. Ja, ………….. otwieram się na wsparcie i ochronę Boga. Poddaję się Bogu w...

Read More

Dekret Bogactwo

Boże, uzdrawiaj Moją samoocenę, wznoś ją na wyżyny najwyższej jakości. Boże, rozpuszczaj wszelką Moją niegodność, uwalniaj Mnie od myśli i wzorców niskiej samooceny. Ja, ……………….. pozwalam Sobie uwolnić się od niegodności posiadania i korzystania z dużych sum pieniędzy. Uwalniam się od ciągłego myślenia o niedostatku. Uwalniam się od myśli ubóstwa, biedy i pretensji do życia. Uwalniam się od oczekiwań i zachłanności na pieniądze. Pozwalam Sobie przebaczyć takie myślenie. Przebaczam je Sobie. Wszystkie wzorce biedy i ubóstwa w Moim umyśle rozpuszczam czystym, boskim światłem godności, pomyślności i obfitości. Ja, ……………….. w pełni aprobuję Siebie, kocham Siebie, akceptuję Siebie. Z radością przyjmuję Siebie. Pozwalam Sobie na myśli najwyższej jakości. Pozwalam Sobie na myśli pełne dostatku, komfortu, obfitości i bogactwa. Już widzę, że najwyższa jakość przejawia się w Moich myślach, w Moim życiu, w Mojej pracy, związkach, zabawie oraz seksie. Mój umysł jest cały czas otwarty na szczodrość i wzrost dobra. Zarabianie pieniędzy jest dla Mnie czystą przyjemnością i Radością. Całym Moim sercem wierzę, że mogę Siebie stwarzać na nowo, że Mogę stwarzać Sobie harmonię, zdrowie, sukces i bogactwo. W Moich myślach królują spokój, harmonia, sukces i bogactwo. Pozwalam Sobie na bardzo dobrą zaradność, skuteczność i efektywność w Moim życiu. Pozwalam Sobie korzystać ze wszystkich Moich twórczych zdolności oraz umiejętności w zarabianiu przeze Mnie ogromnych pieniędzy. Pozwalam Sobie na pełne wyrażanie, przejawianie i rozwijanie Moich cudownych talentów ………………………… . Jestem zaradny. Ja,...

Read More

Dekret Optymizm i entuzjazm

  Ja, …………….. uwalniam się od wizji niedostatku, ubóstwa, niepowodzenia. Uwalniam się od wizji pracy nie lubianej, ciężkiej, wykonywanej z przymusu. Uwalniam się zde-cydowanie od podtrzymywania i zasilania tych wizji. Uwalniam się od kurczowego ich trzymania. Puszczam się tych wzorców, uwalniam je, rozstaję się z nimi. Moje roz-stanie z nimi jest zdecydowane, łatwe, korzystne i radosne. Przynosi mi ulgę, opty-mizm, radość i zadowolenie. W ich miejsce wlewam do Mojego umysłu Boski opty-mizm, radość i zadowolenie. Kochany Boże, oczyszczaj Mój umysł, ciało oraz Moją duszę ze wszelkich niepowodzeń, złogów i zanieczyszczeń emocjonalnych i mentalnych. Usuwaj Boże z Mojego ciała i umysłu wszelkie blokady i bariery, które hamowały swobodny przepływ boskiej energii zdrowia, dostatku, pomyślności. Usuwaj z Mojego umysłu myśli smut-ku, otępionej rzeczywistości i wycofania. Usuwaj wszystkie związane z tym urojenia, lęki i negatywne emocje. Uwalniaj Mnie Boże od obrazów nieprzytomnych, czarnych i ociężałych. Oczyszczaj Mnie Boże ze wszelkich zobowiązań, zwątpień, niewiary i smut-ku. Uwalniaj Mnie od myśli niepowodzeń, braków i zaciskających sytuacji bez wyj-ścia. Uwalniaj Boże Mój umysł od napięć, które tworzyłem urojonymi myślami niepo-wodzeń i negatywnych myśli. Uwalniaj Mój umysł od myśli defetyzmu, czarnowidztwa i nieudacznictwa. Boże, uwolnij Mnie od poczucia bezradnej niemożności zmiany Mojego życia. Uwolnij Mnie od przekonania, że to się może nigdy nie udać. Uwalniaj Mnie od myśli i poglądów, że niewiele jest rzeczy, na których się znam. Oczyszczaj Boże te myśli. Sprawiaj Boże w Moim...

Read More

Dekret Radości

  Ja, …………….. decyduję się na wzrost i rozwój duchowy w pełnej lekkości, łatwości, niewinności i radości. Pozwalam Sobie na Radość, optymizm i zadowolenie. Zasługuję na to. Kocham Siebie radosnego, wesołego i szczęśliwego. Pozwalam sobie na radość, radość w pracy i na ścieżce duchowej. Jestem całkowicie godzien radości. Każdy dzień witam z radością, witalnością i optymizmem. Zasługuję w pełni na radość, witalność i optymizm. Każdego dnia daję sobie radość, witalność i optymizm. Kocham życie i kocham Siebie. Ja, ………….. z miłością pozwalam Sobie przepływać radości przez Mój umysł, ciało oraz serce. Pozwalam Sobie na Miłość, jestem jej godzien. Boże, wytwarzaj w Moim ciele, w Moim życiu pełen przepływ twej boskiej energii Radości, zadowolenia i entuzjazmu. Otwieram Moje serce i wychwalam Radość Miłości. Ja, …………….. pozwalam Sobie na odczuwanie zadowolenia z Mojej pracy, jej efektów oraz Mojego życia. Jest to dla Mnie korzystne. Pozwalam sobie na spontaniczny, pełny i doskonały przepływ energii radości i Miłości przez Moje ciało, umysł i serce. Przepełniam boską radością Moje gardło, splot słoneczny oraz Moje serce. Pozwalam sobie na radość w związkach, modlitwie i w pracy. Jest to dla Mnie łatwe, bezpieczne i korzystne. Kocham Siebie, kocham Radość. Otwieram się na radość. Z radością modlę się, z radością medytuję. Ja, …………….. jestem radosnym mężczyzną. Uśmiech na Mojej twarzy jest radosny, naturalny, ciepły i życzliwy. Jestem zawsze uśmiechnięty. Zasługuję na to, żeby być uśmiechnięty. To w...

Read More