Używam metody EFT ( Emotional Freedom Techniques – Techniki Emocjonalnej Wolności)) od 4 lat i jestem bardzo zadowolona z rezultatów jakie dzięki niej osiągam. Mam na myśli ustąpienie nie tylko doraźnych dolegliwości fizycznych takich jak: nagły, gwałtowny ból głowy, silny ból ramienia po przesileniu sportowym, ból gardła czy katar, ale także ograniczające, męczące i sabotujące wzorce stanów emocjonalnych i  zachowań.

Oprócz konkretnych sytuacji, do których stosuję EFT, używam tej metody także po to, aby pięknie i harmonijnie rozpoczynać i kończyć swój dzień, jak również, aby praktykować postawę wdzięczności wobec siebie oraz wszystkiego, co mnie otacza. Właśnie te poranne i wieczorne sesje wyzwalają we mnie ogromne pokłady energii, a co za tym idzie doskonałego samopoczucia.

Zachęcam wszystkich do cierpliwego i spokojnego praktykowania tej metody.