„Świadomość sukcesu – jak ją w sobie rozwinąć” 1 – 3

Oto fragmenty nagrania z wykładu Dariusza Logi na temat świadomości sukcesu tego wszystkiego, co dobrze jest w sobie przepracować, aby osiagać sukcesy i cieszyć się z nich. Zajęcia były prowadzone w Bielsku-Białej, 31.08-01.09.2013, na Warsztacie Regresingu