Dariusz Loga: Rozwój duchowy – jego sens i cele. Wprowadzenie do pracy z Regresingiem. 1 – 3

Rozwój duchowy – brzmi pięknie i pociągająco. Czym jest rozwój duchowy ? Co to znaczy rozwijać się duchowo? Jaki sens i cele tej ścieżki. Jakie ograniczenia mogą nam stać na przeszkodzie w harmonijnym rozwoju duchowym. 

Oto fragmenty wykładu prowadzonego przez Dariusza Logę podczas  Warsztatu Regresingu, który odbył się w Lublinie 07-08.09.2013.

„Rozwój duchowy – jego sens i cele. Wprowadzenie do pracy z Regresingiem.” 1 – 3