Autor: Elżbieta Sanigórska

Z Waszą miłością mogę wszystko

Z Waszą miłością mogę wszystko” – nowa nazwa warsztatów ustawień systemowych rodzin, tych samych warsztatów, które wcześniej nazywały się „Moje miejsce w Rodzinie i w życiu”. Dlaczego tak? Skąd ta zmiana? Czy to takie same warsztaty, czy już inne ? – takie pytania zadają zainteresowani. Zaczęłam zastanawiać się jak o tym napisać, jak wyjaśnić to, co nie do końca da się wyjaśnić, bo obejmuje pewien proces, jak wszystko w naszym życiu, świadomy i nieświadomy jednocześnie. Prowadzę grupy ustawień już od 12 lat. Nowa nazwa jest wyrazem zmian w moim sposobie patrzenia na rodzinę, na to jak jest jej dynamika, dynamika relacji, a także mojego rozumienia co naprawdę jest najważniejsze. Tytuł pojawił się w mojej głowie, kiedy zastanawiałam się co decyduje o naszej wewnętrznej sile, o tym czy i na ile realizujemy się w życiu. Raczej przyszedł do mnie, niż go wymyśliłam. „Moje Miejsce… – miejsce wyznacza to, kim jestem w systemie, wyznacza rolę każdego w stosunku do innych członków rodziny: córki/syna, siostry/brata, wnuczki/wnuczka, itd., porządkuje system, ustanawia hierarchię. Wydawało się, że rozpoznanie i uznanie tego, uszanowanie hierarchii, a właściwie osób, z którymi jesteśmy powiązani, połączeni, jest tym co wystarczy, żeby w nas się uporządkowało i byśmy mogli uporządkować swoje życie. Tak naprawdę to jest dopiero początek, punkt wyjścia, punkt z którego wyruszamy w świat. Żeby w świat wyruszyć, zmagać się, budować, realizować swoje pragnienia, potrzebujemy czegoś jeszcze. Tym czymś...

Czytaj dalej

Metoda ustawiania rodziny – systemowa terapia Berta Hellingera

Żaden ze współczesnych nurtów terapeutycznych nie wywołał tylu dyskusji i kontrowersji co systemowa terapia rodzin niemieckiego terapeuty Berta Hellingera. Ma ona zagorzałych zwolenników i równie silnych przeciwników, i to nie tylko wśród terapeutów, ale także wśród myślicieli. Nie przeszkadza to w zdobywaniu przez tę metodę coraz to nowych rzesz klientów, zarówno indywidualnych, jak i rodzin, a także organizacji czy firm zainteresowanych poprawieniem funkcjonowania. Hellinger rozwinął bowiem niezwykle precyzyjną i „ultra-krótkoterminową” metodę terapii, opartą na założeniach pierwotnego, archaicznego porządku, kierującego działaniem wszystkich systemów społecznych (rodziny, organizacje, firmy). Zgodnie z tym porządkiem każda osoba w systemie ma prawo do przynależności, obecności w systemie i ma też swoją rangę związaną z funkcją czy rolą, jaką pełni w tym systemie. W systemie rodziny wszyscy są ze sobą powiązani głęboką, nierozerwalną więzią , a miłość jest podtrzymywana przez dawanie i branie, które podlega pewnym niezmiennym prawom: – równi rangą, jak na przykład małżonkowie dają i biorą od siebie nawzajem i w ten sposób podtrzymują wymianę, a przez to i równowagę w związku, ( wymiana może dotyczyć tego co dobre -miłości i wsparcia, a także tego co złe – ranienia się, krzywdzenia, obie wiążą równie mocno) -u nierównych rangą wzajemna wymiana nie jest możliwa, ale branie i dawanie także zachodzi: rodzice dają swoim dzieciom ( życie, a także dużo więcej), ale dzieci nigdy nie są w stanie oddać rodzicom równie dużo jak dostały, mogą jednak przekazać...

Czytaj dalej

Zaginiony brat – praca z rodziną wg. metody B. Hellingera ustawień systemowych

Młody, około trzydziestoletni mężczyzna, zgłosił trudności w relacjach z dwojgiem swoich kilkuletnich dzieci i chciał to zmienić. Opowiedział o tym, że choć bardzo je kocha i są dla niego ważne, nie jest mu łatwo przebywać z nimi, bawić się, rozmawiać. Miał tego świadomość, wiedział, jak chce, żeby było, ale gdy próbował wcielać to w życie, szybko tracił cierpliwość i nie czuł się dobrze w bliskim kontakcie, a dzieci jakoś to wyczuwały i też nie garnęły się do niego, tak jak do mamy.  Zapytany o rodzinę pochodzenia ze smutkiem opowiedział o swoim ojcu, który mieszkał z nimi, ale z którym nie miał bliskiej relacji, podobnie jak jego rodzeństwo. Klient mówił o tym, że ojciec był, ale jakby go nie było, zawsze w swoich sprawach, trochę nieobecny, niedostępny. Klient nie chciał już powtarzać tego samego schematu. Rozpoczęliśmy ustawianie. Kiedy wybrał reprezentantów dla swoich rodziców, siebie i rodzeństwa ustawił ich w przestrzeni. Tworzyli razem dziwną grupę, wszyscy zwróceni w jednym kierunku, w stronę okien, zapatrzeni w dal, ojciec (*) z lewej strony, troszkę wysunięty do przodu. Za nim nieco z boku matka, a obok zbite w gromadę dzieci. Robili bardzo przygnębiające wrażenie, byli smutni i w całej sali zapadła cisza. Najwyraźniej grupie udzieliła się ta ciężka atmosfera. Jedna z sióstr zasłabła i potrzebowała oprzeć się o drugą siostrę. Nie mieli poczucia bliskości czy kontaktu ze sobą nawzajem. Patrząc na nich miałam skojarzenie...

Czytaj dalej

Bert Hellinger i jego metoda

Bert Hellinger urodzony w 1925 roku jest jednym z wybitnych współczesnych psychologów. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. 25 lat spędził w zakonie, z czego 16 lat pracował jako członek katolickiego zakonu misyjnego wśród Zulusów w Afryce Południowej. Po wystąpieniu z zakonu zajął się studiami psychologicznymi, zgłębiając wiele form i metod terapeutycznych, w tym psychoanalizę, terapię pierwotną, analizę transakcyjną i hipnoterapię. Wiele lat pracował jako psychoterapeuta. Doświadczenia na tym polu doprowadziły go do odkrycia uwikłań jednostki w teraźniejsze i przeszłe losy rodziny, co z kolei zaowocowało powstaniem nowej, niezwykle oryginalnej metody terapeutycznej, służącej porządkowaniu zerwanych więzów – metody ustawień systemowych. Początkowo stosowana do pracy z systemami rodzinnymi, z czasem przeniesiona została na szerszy grunt. Okazało się bowiem, że we wszelkich systemach, czy to organizacjach. instytucjach, firmach, także działają ukryte dynamiki, ponieważ obowiązują w nich, tak jak w systemach rodzinnych, stałe zasady i reguły, nie zawsze rozpoznawane i uznawane.To podobnie jak w rodzinie może prowadzić do nieporządku i braku zadowalających efektów działania danej instytucji. W swojej metodzie wykorzystał fenomen pola ( przez biologów zwanego morfogenetycznym, używana jest też nazwa „wiedzące pole”). W ustawieniu obce, nie znające żadnych faktów z historii rodziny osoby, stojące jako reprezentanci kogoś z rodziny pacjenta, mają takie same odczucia, jak osoba, którą reprezentują. Hellinger pracując tą metodą na całym świecie, prowadząc warsztaty i wykłady na wszystkich kontynentach, rozpowszechnił ją i spopularyzował, także dzięki rejestrowaniu prowadzonych warsztatów i...

Czytaj dalej