Autor: Swami Shuddhananda Giri

Duchowość w życiu

Wykład wygłoszony w Katowicach 28. kwietnia, 2001r. Ludzkie życie jest życiem duchowym. Materialne obowiązki są jedynie częścią życia duchowego. Ludzie jednak uważają, że to życie duchowe jest częścią życia materialnego. Chcą być duchowi tylko przez chwilę, przez jakiś określony czas. Sądzą, że praktyka duchowa to niewielka część zwykłego życia codziennego. Jednak jest na odwrót. To życie materialne jest częścią życia duchowego, ponieważ życie z natury jest duchowe. By móc zrozumieć tą duchowość życia ludzie mają wiele różnych obowiązków do spełnienia. Jako rodzic masz obowiązki wobec swych dzieci, a jako dziecko masz obowiązek wobec rodziców. Jako pracownik masz obowiązki względem swojego pracodawcy i jego firmy. Jako człowiek masz obowiązki wobec społeczeństwa. Mamy wiele obowiązków, które staramy się spełnić. Zapominamy jednak o obowiązku względem swojej Jaźni. W jakim celu Bóg dał ci swoje życie i obdarzył cię ludzkim ciałem? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jaki jest cel twojego życia? Często, gdy wykonujesz jakąś czynność związaną z rozwojem duchowym, taką jak czytanie książki, czy słuchanie wykładu, w tym samym czasie zastanawiasz się, co będziesz robił potem. Robisz pewną rzecz służącą twojej duchowości, a w tym samym czasie planujesz wykonywanie innych przedsięwzięć związanych z twoim życiem materialnym. Podobnie wykonując jakiekolwiek czynności życia codziennego powinieneś planować coś, co będzie służyło twojemu życiu duchowemu. Miej świadomość tego, że praca, którą wykonujesz nie jest twoim faktycznym obowiązkiem, ponieważ w rzeczywistości jest nim to, byś był...

Read More

Miłość

Na podstawie wykładu wygłoszonego na odosobnieniu pod Krakowem w marcu 2002 roku. Miłość do wszystkich W naszym codziennym życiu nie jest łatwo kochać wszystkich ludzi. Trudność jest spowodowana tym, że dotychczas przykładałeś dużą wagę do ciała, umysłu i organów zmysłów i nie jest możliwe, byś natychmiast uwolnił się od tego ego. Gdy nie jesteśmy wolni od ego, czyli pojęcia „ja” i „moje”, jesteśmy oddaleni od prawdziwej miłości. Tak długo jak jesteśmy połączeni z tym ciałem, umysłem i organami zmysłów, prawdziwa miłość jest z dala od nas. W początkowym stadium rozwijania swojej miłości staraj się zachowywać nastawienie, że przynajmniej starasz się kochać innych i że powinieneś ich kochać. Następnie z biegiem czasu będziesz stopniowo uwalniał się od przywiązania do ciała i umysłu. Ego jest niczym solidna góra lodowa. Gdy topi się, staje się wodą, którą jest miłość. Woda ta gdy paruje, staje się parą wodną i unosi się do nieba. Zatem bez względu na to czy to jest lód, woda, czy para wodna, jest to samo, chociaż nadal pozostaje wiele różnic pomiędzy tymi substancjami. Dopóki to ego jest wystarczająco silne i nadal odczuwamy, że jesteśmy „tym” czy „tamtym”, prawdziwa miłość jest poza naszym zasięgiem, ponieważ odczuwamy naszą własną tożsamość. Prawdziwa miłość pojawia się gdy odczuwamy własną obecność we wszystkich lub gdy odczuwamy obecność Boga we wszystkich. Jeśli chcesz być prawdziwie duchową osobą, staraj się zachować takie nastawienie w swoim życiu....

Read More