Szamanizm w tybetańskiej tradycji Bon

Szamanizm jest starożytną tradycją występująca w kulturach całego świata, doceniającą harmonijny związek między ludzkością a naturą. Ta kategoria szamanizmu ma na celu naprawienie szkody wyrządzonej ziemi oraz ochronę ludzi i natury przed negatywnościami i chorobami. Szamani tybetańscy wierzą, że źródłem choroby jest nierównowaga energii, którą wytwarzają ludzie pomiędzy sobą a całym istnieniem drażniąc duchy natury. Wierzą że aby leczyć ludzi, ziemię i przestrzeń, należy nawiązać kontakt z tymi duchami, niewidzialnymi dla zwykłych istot, w celu przywrócenia równowagi i ponownego ustanowienia harmonijnego związku z nimi. Duchami tymi są duchy pięciu żywiołów [ przestrzeni, powietrza, wody, ognia i ziemi ], czterech pór roku i duchy natury; ziemi, drzew, skał, gór, rzek, roślin, nieba, słońca i księżyca, gwiazd, które ludzie podrażnili rozmaitymi działalnościami. Na przykład, ludzie naruszyli siedziby sadag [duchów ziemi], nye [duchów drzew] i tsen [duhów skał] kopiąc drzewa i wydrążając góry, rozzłościli theurang [duchy przestrzeni] zanieczyszczając powietrze, rozdrażnili lu [ nagów lub duchy wodne ] zanieczyszczając rzeki i jeziora. Według nauk bon, dolegliwości powodowane są albo chorobami fizycznymi [nad] albo zakłóceniami energii życiowej przez ducha [don]. Dzięki medytacji, a częściej dzięki wróżbom i astrologii, szaman odkryje naturę zakłócającego ducha i sposób na jego pozbycie się. Jednym z wielu sposobów jest opłacenie wykupu. Pierwsze cztery drogi przyczynowe obejmują rdzenne tybetańskie ścieżki szamańskie, które zawierają wiarę w duchy. Drogi te zwane są; „Droga Szen Przewidywania”, nangszen, ”Droga Szen Świata Widzialnego”, trulszen, „Droga...

Read More