W systemie naturalnego uzdrawiania Reiki istnieją 3 poziomy tzw. Stopnie Reiki

I stopień Reiki   –  SHODEN

Podczas tych zajęć  uczymy się jak za pomocą nakładania rąk możesz przekazywać energię roślinom, zwierzętom, ludziom, a przede wszystkim sobie samemu. Poznajemy konkretne sposoby układania dłoni w konkretnych miejscach na ciele. Uczymy się układania dłoni w pozycjach zasadniczych i specjalistycznych, dowiadujemy się w jakich dolegliwościach pomocne są konkretne pozycje, w jaki sposób dawać sobie samemu reiki, jak  przeprowadzać zabieg reiki na innej osobie. Praktykujemy pełne wersje zabiegu, a także wersje skrócone i te potrzebne w nagłych wypadkach. Uczymy się BHP jakiego należy przestrzegać podczas przeprowadzania sesji. Dowiadujemy się jak harmonizować czakry. Poznajemy także  filozofię Reiki –  pięć zasad, które powinny stać się naszą codzienna praktyką. Bardzo dużo ćwiczymy na sobie i innych.

W trakcie zajęć podczas 4 ceremonii inicjacji twoje ciała energetyczne i czakry zostają oczyszczone i zharmonizowane, po to, abyś mógł swobodnie korzystać z przepływu energii Reiki, zostajesz też dostrojony do tej energii, abyś mógł przekazywać ją zarówno sobie jak innym. Te rytuały energetyczne zapoczątkowują trwający 21 dni proces oczyszczania twojego organizmu. Inicjacje  wpływają na harmonizowanie częstotliwości całego organizmu z jego poszczególnymi  narządami tak, że Ty czujesz się pełen energii. Podczas  szkolenia czasami występują  silne procesy samo leczenia, które mogą doprowadzić do efektu samo uzdrowienia – efekt ten jest jednak tymczasowy i po zakończeniu kursu ustępuje dając miejsce 21 dniowemu procesowi oczyszczania. Dar Reiki jaki otrzymujesz podczas inicjacji  1 stopnia zatrzymujesz na zawsze. Odtąd możesz  być pomocny sobie i innym w ramach możliwości jakie daje  1 stopień – a są one bardzo duże i tylko od Ciebie zależy czy będziesz je pogłębiał poprzez systematyczną praktykę najpierw na sobie, potem na bliskich, aż wreszcie na innych. Inicjajcje pomagają przede wszystkim wprowadzić ład i harmonię do Twojego własnego życia.

II stopień Reiki – OKUDEN

Japońska nazwa tego stopnia to w tłumaczeniu „ wewnętrzna świątynia”

Podczas zajęć II stopnia w dalszym ciągu praktykujemy układy rąk, które już poznaliśmy tym razem ze wzmożoną mocą przekazu dzięki 3 symbolom (kluczom) i 3 mantrom, które poznajemy i których uczymy się i doświadczamy podczas kursu.

Uczymy się przesyłania energii reiki, udzielania zabiegów reiki na odległość. Możemy  energię wysyłać do sytuacji, zdarzeń i osób w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości wzmacniamy przy tym własny proces integracji, a także pomagamy w tym innym. W ten sposób możemy zmieniać nasz stosunek emocjonalny do tego, co było jak również otaczać przyszłe sytuacje (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin itd) energią reiki, która zawsze przynosi pozytywne najlepsze dla danej sytuacji czy osoby rozwiązania – co nie oznacza, że są one identyczne z tymi wyobrażonymi przez Ciebie. Praktykujemy także pomocne w zabiegach na odległość wizualizacje.  Tutaj otwieramy się psychicznie, co skutkuje rozszerzoną intuicją i świadomością (tym bardziej im częściej praktykujemy)

Podczas II stopnia otrzymujemy narzędzia o dużej mocy i nieograniczonym zasięgu, z którymi możemy bardzo skutecznie pracować na wielu poziomach, uwalniając się od traum, lęków, blokad psychicznych i mentalnych możemy porządkować nasze życie emocjonalne i uczuciowe.

III stopień Reiki – Mistrza –  SHINPIDEN

Podczas  tej ceremonii uzyskujemy  tytuł mistrzowski, co jednak nie jest jednoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania i inicjowania i innych.

Podczas tych zajęć otrzymujemy 4 symbol – znak Reiki i dobrze, abyśmy mieli czas na  praktykę z tym symbolem. Na poziomie III stopnia pracujemy z własną duchowością, tutaj bardzo silnie pracujemy ze swoim wnętrzem transformując je.

Po otrzymaniu III stopnia Reiki  tzw „Mistrz” i odpowiednim okresie pracy  ze wszystkim symbolami, a w szczególności z 4, kiedy i nim wprawnie władamy to jeśli  czujemy, że chcemy nieść naukę reiki dalej przekazując ją innym możemy przystąpić do inicjacji na Mistrza Nauczyciela Reiki

Na tych zajęciach uczysz się rytuałów inicjacji oraz metodyki prowadzenia zajęć czyli propagowania reiki jako spójnego systemu samouzdrawiania lub pomocy w samo uzdrawianiu. Po tych zajęciach masz pełną wiedzę o metodzie oraz sporą praktykę w jej stosowaniu i co najważniejsze własne doświadczenia z klientami w konsekwencji przychodzi czas, abyś nauczał tej skutecznej i jakże prostej metody.

pozwala osobie inicjowanej inicjować innych, otwierać u nich kanały energetyczne. Ważne jest tu wielokrotne używanie umiejętności  reiki otrzymanych w II stopniu.

Jaki czas należy praktykować Reiki, aby przystąpić do następnego stopnia?

Uważam, że najlepiej  jest pracować ze sobą, bliskimi, a potem z innymi osobami przez co najmniej  3 do 6 miesięcy po uzyskaniu I stopnia reiki. Ten stopień w zupełności wystarcza do skutecznego wspomaga siebie i innych.

Po 3 – 6 miesięcy możesz  skorzystać z seminarium II stopnia Reiki i dobrodziejstw z nim związanych. Po II stopniu reiki należałoby poświęcić przynajmniej rok na intensywną pracę ze sobą i innymi.

Po co najmniej roku praktyki z I i II stopniem możemy przystąpić do seminarium III stopnia.

Kursy I  i II stopnia Reiki prowadzę w małych 2 – 6 osobowych grupkach na zajęciach weekendowych, w lecie  mogą to też być  zajęcia wyjazdowe

Kursy III stopnia –  Mistrza prowadzę indywidualnie, po uprzednim kontakcie i uzgodnieniu dogodnego dla obu stron terminu. Zajęcia te trwają kilka godzin.

Polega on na objaśnieniu zakresu działania i możliwości zastosowania jakie niesie symbol mistrzowski oraz przekazie energetycznym symbolu Mistrza.

Kurs  na poziomie Mistrza Nauczyciela Reiki to także zajęcia indywidualne mogą one być podzielone na kilka etapów czyli rozłożone na kilka weekendowych (sobota, niedziela) spotkań lub inaczej – uzgadniamy to indywidualnie.

Od reguł tu podanych przy I i II stopniu Reiki, w określonych okolicznościach, istnieją wyjątki.