„Szaleństwem byłaby chęć leczenia tylko ciała bez leczenia ducha” – Platon

Różnego rodzaju i pochodzenia dolegliwości:  fizyczne czy natury psychicznej wytrącają  żywe organizmy ze stanu homeostazy [ homeostaza to zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to zwykle odnosi się do samoregulacji procesów biologicznych].

Jest wiele wspaniałych naturalnych metod przywracania porządku w organizmie jedną z nich jest Reiki

Reiki jako metoda jest formą medycyny energetycznej, japońską formą bioenergoterapii i masażu, naturalną metodą przywracania równowagi organizmu poprzez nakładanie rąk na siebie bądź inny  żywy organizm, tym organizmem może być człowiek, zwierzę czy roślina w stanie wyciszenia i naturalnej koncentracji. Jest to bardzo bezpieczna metoda, gdyż organizm pobiera tyle energii ile na daną chwilę potrzebuje, więc energią autentycznego Reiki nie można nikogo przeładować ani mu w żaden sposób zaszkodzić bowiem stymuluje procesy samo uzdrawiania.

Reiki to energia życiowa. Tak energię życiową opisuje amerykański homeopata J. T. Kenta:  * jest obecna we wszystkich żywych istotach i pierwiastkach chemicznych, * sprawia, że organizm żyje, utrzymuje materię w całości i harmonii, * reaguje na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, dążąc do utrzymania wewnętrznej homeostazy oraz homeostazy z otoczeniem zewnętrznym,*  koordynuje żywy organizm na poziomie psychosomatycznym, * może zamieniać materię w energię i energię w materię, * może działać porządkująco (zdrowie) lub chaotycznie (choroba), jest inteligentna, tzn. w inteligentny sposób reaguje na zmiany, mając na celu przywrócenie i utrzymanie dynamicznego stanu równowagi pomiędzy układem nerwowym, układ hormonalnym i układem immunologicznym, aby przystosować organizm (umysł i ciało) do nieustannych zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Podstawową metodą pracy Reiki  jest nakładanie rąk w określonych miejscach ciała, tak aby następował swobodny przepływ energii od osoby przeprowadzającej sesję do osoby, która poddaje się zabiegowi. Podczas całego zabiegu  nie czerpiemy ze swoich zasobów energetycznych, nie wydatkujemy swojej własnej energii – stajemy się kanałem poprzez który energia reiki płynie poprzez nas (tym samym wzmacniając nas samych) do odbiorcy.

Podczas zabiegu reiki nie leczysz, nie uzdrawiasz  nikogo, nie jesteś ani uzdrowicielem ani lekarzem – jedynie przekazujesz energię, a ta energia wspiera daną osobę w jej procesie uzdrawiania, który odbywa się w jej, a nie twoim tempie. Reiki zawsze płynie według potrzeb odbiorcy – za każdym razem pobiera on tyle, ile mu potrzeba.

Reiki działa na  trzech poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Wzmacnia ona i uzdrawia nie tylko  sferę cielesną człowieka, również ma wpływ na rozwój jego osobowości, umiejętności, talenty, rozwija duchowo, wspomaga poprawę warunków życiowych i wiele innych. Uruchamia w nas  zdolności samouzdrawiania, przepływając przez nas usuwa przyczyny niedomagań lub blokady utrudniające czy to proces leczenia, czy zdrowienia. Ten, kto ją regularnie stosuje budzi w sobie mechanizmy leczące, z czasem pomaga lepiej dbać o siebie. Można ją stosować na wszystko i wszystkich zawsze w dobrych intencjach.

Reiki nie jest religią, nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek praktykami religijnymi, duchowymi czy medytacyjnymi, a przeciwnie – wzbogaca je i wzmacnia oraz dzięki swej uniwersalności pozwala lepiej zrozumieć

Reiki jest naturalną metodą samoleczenia, samouzdrawiania, która może doskonale wspomagać  także inne terapie, kuracje i metody bądź zabiegi medyczne. Reiki wspiera tego, kto ją otrzymuje w taki sposób i w tym, co dla tej osoby jest w danej chwili najważniejsze. Może to być przywrócenie równowagi ciała, zmiana schematów myślowych, które są szkodliwe i niekorzystne dla nas, co w rezultacie pomoże w uzdrowieniu ciała. Tą metodą sam uzdrawiasz nie tylko symptomy choroby ale przede wszystkim przyczyny.

Może być także traktowana jako droga rozwoju, pewnego rodzaju postawa etyczna wobec wszystkich i wszystkiego oparta na 5 regułach życiowych stworzonych przez Mikao Usui propagatora tej metody. Oto one:

Właśnie dziś:

  • Nie wpadaj w złość
  • Nie martw się,
  • Bądź wdzięczny wszystkiemu, co żyje
  • Pracuj uczciwie, wytrwale, solidnie
  • Bądź uprzejmy dla innych, okazuj szacunek

Tak samo jak uczymy się przeprowadzać zabiegi bioenergetyczne, tak samo uczymy się przeprowadzać zabiegi reiki, których celem jest przywrócenie zdolności obronnych organizmu,  przywrócenie mechanizmów samo leczenia.

Przekazywania reiki uczymy się na zajęciach podczas których poznajemy pozycje, układy rąk oraz otrzymujemy inicjacje ( wprowadzenia, przeniesienia siły, które na nowo otwierają wewnętrzne kanały lecznicze i dostrajają do nich kursantów)

Mikao Usui – za twórcę, a raczej propagatora lub założyciela metody Reiki uważa się  Mikao Usui, który nie był chrześcijańskim zakonnikiem. Różne dostępne publikacje podają różne biografie Usui, aby za niektórymi autorami nie powtarzać tych czasami przedziwnych szczegółów z życia Usui ograniczę się tylko do podania okresu, w którym żył i działał. Urodził się 15.08.1865 a zmarł 9.03.1926. Tutaj link do wikipedii