Wszyscy mówimy o sukcesie, pragniemy osiągać sukcesy.

Zatem zadajmy sobie pytanie: co to jest sukces?

Sukcesem jest pomyślny wynik przedsięwzięcia, jest nim osiągnięcie zamierzonego przez nas celu.  W zależności od zamierzonego celu może to być – zdobycie sławy, majątku czy wysokiej pozycji itp.

W odniesieniu do każdego z nas sukces może być postrzegany jako coś innego, w inny sposób. Zależne jest to od wyznawanej przez nas hierarchii wartości i naszych doświadczeń. Spełnienie marzeń i pragnień danej osoby także nazywamy sukcesem, ważne przy tym, aby została zachowana równowaga pomiędzy wszystkim płaszczyznami naszego życia.

Miarą naszego sukcesu mogą być zrealizowane przez nas plany, szczęście zdrowie itp.

Sukces możemy traktować w kategoriach jednostkowych –  wtedy jest to wynik określonego jednego zamierzenia w określonej dziedzinie lub w kategoriach globalnych – jako życiowy sukces – czyli zbiór wielu dokonań, które mają wpływ  w skali globalnej na nas wszystkich.

Codziennie, każdy z nas osiąga drobne sukcesy i  w  tym znaczeniu wszyscy mniej lub bardziej jesteśmy ludźmi sukcesów.

A kogo nazwalibyśmy „prawdziwym człowiekiem sukcesu?” – Byłby to ktoś, kto stawia sobie ciągle różne, nowe cele z różnych dziedzin życia i cele te w określonym czasie realizuje, w taki sposób, by stawał się osobą emanującą radością, optymizmem, życzliwością wobec siebie i otoczenia. To ktoś, kto będąc sobą wpływa pozytywnie na otoczenie nawet kiedy nie angażuje się w żadne pro-społeczne działania, ktoś kto może być dla nas wzorem do naśladowania w każdej dziedzinie życia – czyli jednostka stabilna emocjonalnie, zharmonizowana – szczęśliwa. Jako, że człowiek nie jest tylko sumą różnych części, a całością dlatego ważne, abyśmy dążyli do osiągania sukcesów na wszystkich polach ważnych dla człowieka. Przy czym nie chodzi tu o spektakularne osiągnięcia – chodzi o to, abyśmy byli zadowoleni z całości naszej egzystencji, podejmując ciągle spokojne i przemyślane działania ku jeszcze lepszej jakości naszego życia. W sposób oczywisty taka postawa zakłada „niekrzywdzenie” innych i tylko działania dla korzyści ogółu.

Ważne jest, abyśmy zauważali i odpowiednio czcili nasze najdrobniejsze sukcesy w każdej dziedzinie życia – one to bowiem codziennie, powoli i konsekwentnie budują nasz życiowy sukces.

Pozdrowienie lub obdarzenie szczerym, radosnym uśmiechem nieznajomej osoby przechodzącej obok nas na ulicy jest sukcesem, podchodząc do tematu w ten sposób okazuje się, że każdy z nas codziennie odnosi wiele sukcesów.

Tony Robbins  „Jak odnieść w życiu sukcesy”