„Włóczykije” – Tadeusz Woźniak

„… Dni są piękne i niczyje, kiedy jesteś włóczykijem….”

wszyscy jesteśmy trochę włóczykijami z tej ballady 🙂

przyjemnie jest ogłądać świat z pozycji włóczykija