Autor: Michał Grzegorzewski

Jak rozumiem Dekalog

Na ścieżce samorealizacji ważna jest nie tylko sama praktyka, ale również dobrze przygotowany pod nią grunt. Wiadomo, że nic nie wyrośnie na glebie zbyt suchej albo zbyt nawodnionej. Człowiek powinien uważnie kontrolować swe czyny, słowa i myśli, aby osiągnąć doskonałość, osiągnąć Boga. Sam Bóg idzie nam jednak z pomocą i poprzez proroków przekazuje, jak postępować. Zrozumienie świętych pism nie należy do rzeczy łatwych i kiedy biorą się za to ludzie nieodpowiedzialni, ubodzy duchem, powstają przekłamania – stąd tak wiele religii, nieporozumień i nienawiści. Mimo to, każdy rozwijający się duchowo człowiek powinien poznawać zasady, których przestrzeganie pomaga w praktyce. Każda religia ma swoje dogmaty, swoje własne przykazania, ale człowiek otwarty potrafi zrozumieć Prawdę, która jest pozareligijna, poza podziałem. Sam jestem człowiekiem poszukującym i staram się zrozumieć słowa Boga, przekazane za pomocą wielkich mędrców, aby żyć szczęśliwie i zdrowo. Uważam też, że ponieważ w każdym z nas tkwi pierwiastek boski, to każdy może odczytać i zrozumieć boskie prawa. I dlatego właśnie dzielę się swoimi przemyśleniami na temat dekalogu przekazanego Mojżeszowi na dwóch kamiennych tablicach. Bóg mówi: „Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie.” Przykazania nie zostały stworzone dla ‚dobra Boga’ 🙂 Są one darem od Niego dla ludzi – nie są za karę ani na złość. Czasem można spotkać ludzi, którzy uważają, że treści przykazań świadczą o zazdrości i wręcz hegemonii Boga. To jest oczywista bzdura pochodząca z duchowej ignorancji. Pierwsze...

Read More

Bhagavad-Gita IX:27

yat karosi yat asnasi yat juhosi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mat-arpanam „Wszystko, co robisz; wszystko, co jesz; wszystkie ofiary i podarunki; każde wyrzeczenie, o, synu Kunti!; rób to jako ofiarę dla Mnie!” Człowiek wykonuje pracę cały czas. W każdej chwili nasze umysły, ciała i dusze pracują. Nawet kiedy śpimy i nie jesteśmy świadomi, też tworzymy karmę. Karma oznacza pracę – każda praca, każdy czyn pociąga za sobą konsekwencje. Jeśli celem naszej pracy jest zadowalanie zmysłów, jesteśmy zgubieni, ale kto ofiarowuje każdy czyn Bogu – wygrywa. Ta wygrana to wyzwolenie się z koła milionów narodzin i śmierci. Droga Karma Jogi – jogi oddania – uczy, że ani czyn nie pochodzi od nas, ani owoce czynów nie należą do nas. To dzięki Duchowi wszelka praca jest możliwa – to nie ja pracuję, lecz On (BG VII:19). A skoro to nie ja pracuję, dlaczego zbieram owoce cudzej pracy? Oddawać owoce Bogu znaczy nie nienawidzić, ani nie pragnąć ich (BG V:3). Należy brać to, co przychodzi i pracować, będąc ciągle świadomym Boga. Dlatego ofiaruj owoce czynów Bogu. Świat materialny jest manifestacją Boga. Wszystko, co tu mamy, jest po to, aby nam przypominać o Celu. Jedzenie też jest Bogiem. Dlatego spożywając każdy posiłek, należy pamiętać o Bogu. Utrzymywać Go w swej świadomości (BG XII:8). Cicho modlić się: „Boże, kocham Cię! Pomóż mi, oświeć mnie!”. Spożywamy posiłki kilka razy dziennie, również między...

Read More