Autor: Ludmiła Walczak

Diagnostyka Karmy książka 11 Sergiej Łazariew

Siergiej Łazariew Diagnostyka karmy książka 11 Odpowiadając w tej książce na pytania, Autor chciał, aby Czytelnik myślał i próbował zrozumieć świat razem z nim, zaczął prawidłowo oceniać to, co się dzieje i potrafił zauważyć, jak łączą się przyczyny ze skutkami. Twierdząc, że celem i sensem życia jest szczęście – przede wszystkim szczęście duszy, w każdej swojej odpowiedzi pokazuje, jak to szczęście osiągnąć. Bardzo dokładnie omawia tematy przezwyciężenia kryzysu, w którym obecnie znajduje się ludzkość, prawidłowego wychowywania dzieci i pomocy potomkom, właściwego stosunku do naszej seksualności oraz tego, dlaczego pojawiają się miłosne trójkąty. Wyjaśnia, czemu służy nieodwzajemniona miłość, jak prawidłowo marzyć, jakie cechy charakteru pozwalają osiągnąć sukces w życiu, opisuje zasady odkrywania w sobie Boskości. Porusza też temat kontaktów z istotami pozaziemskimi, wpływu na nas ubrań i ich kolorów, oglądanych filmów, prawidłowo zrobionego masażu. Udziela wskazówek do wyleczenia się z chorób psychicznych, raka, depresji, chorób ginekologicznych oraz innych, które współczesna medycyna uznaje za nieuleczalne. Pomaga ukształtować prawidłowy światopogląd rozszerzający nasze możliwości związane ze zmianą własnego charakteru i otaczającego...

Read More

Diagnostyka Karmy książka 9 Siergiej Łazariew

  Diagnostyka Karmy 9 – Podręcznik przeżycia Opis do 9 książki z serii „Diagnostyka karmy” o podtytule „Podręcznik przeżycia”Ta książka jest niczym balsam dla duszy. Jest w niej pokazana droga do połączenia się człowieka z Bogiem. Ma ona wielką moc i daje poczucie światła. Po jej przeczytaniu pojawia się długotrwałe poczucie czystości i wzlotu duszy. Informacje w niej zawarte są bardzo skondensowane, ustrukturyzowane, wielowarstwowe i wyważone do ostatniego słowa. Jest to książka o miłości i moralności, która mówi o tym, że miłość jest najważniejsza ze wszystkiego. Autor pomaga zrozumieć sens naszego istnienia i poczuć miłość w duszy. Dzięki konkretnym przykładom z życia pokazuje, jak należy rozwiązywać problemy i przezwyciężać wszelkie nieprzyjemności i nieszczęścia. Przedstawiony w niej system daje poczucie sensowności wszystkich wydarzeń, zrozumienie tego, po co żyjemy i co powinno być priorytetem w naszym życiu, znajdować się na pierwszym miejscu. Po jej przeczytaniu postrzeganie świata nabiera innych barw, stajemy się bardziej spokojni i dobroduszni. Zamiast agresji i niezadowolenia zaczynamy spokojnie oceniać to, co się dzieje i nawet odczuwać radość z powodu tego, że teraz wiemy, po co nas coś spotyka i jak należy zachować się w danej sytuacji. Uczy nas kochać ten świat, niezależnie jaki jest i zachowywać miłość w duszy bez względu na to, co się dzieje. Ta książka pomaga zmienić siebie, swój światopogląd, charakter i los, dzięki niej zaczynamy widzieć drogę i uświadamiać sobie, dokąd trzeba iść.„Dawniej...

Read More

Diagnostyka Karmy książka 8 Sergiej Łazariew

DIAGNOSTYKA KARMY – DIALOG Z CZYTELNIKAMI O książce Każdy z nas chce uwolnić się od chorób i nieszczęść, każdy chce być zdrowy i szczęśliwy, każdy chce zmienić swój los na lepszy. Wszystko to jest możliwe pod jednym warunkiem: jeśli zmienimy się wewnętrznie. Nieprzyjemności i choroby są wynikiem wewnętrznego stanu człowieka. To, co jest wewnątrz nas wpływa na to, co spotyka nas na zewnątrz. Jednak aby móc zmienić się wewnętrznie, potrzebna jest MIŁOŚĆ. Kto nauczy się kochać, może się zmienić. A ten kto się zmieni – pokona wszelkie choroby i nieprzyjemności losu. Co więcej, nie tylko on, ale również jego potomkowie przeżyją we współczesnym, zmieniającym się świecie. Jest to książka o tym, jak nauczyć się kochać. O autorze Siergiej Łazariew jest rosyjskim autorem cyklu 12 książek pod tytułem „Diagnostyka karmy”, które w Rosji od 1996 roku są bestsellerami sprzedawanymi w milionach egzemplarzy. Książki Łazariewa obrazują jego ponad dwudziestoletnie badania zupełnie nowego obszaru wiedzy o człowieku. Jest to synteza nauki i religii, synteza pedagogiki, psychologii i medycyny. 96% czytelników po zapoznaniu się z jego książkami zmieniło na lepsze swój charakter, światopogląd, zdrowie i los. W Polsce ukazało się dotychczas siedem książek z cyklu „Diagnostyka karmy” a na początku maja ukaże się kolejna, ósma książka o podtytule „Dialog z czytelnikami”. Obecnie nastąpiła zmiana polskiego dystrybutora oraz wydawcy książek Siergieja Łazariewa. Od kwietnia tego roku zajmować się tym będzie wydawnictwo „Satja Juga”. Więcej...

Read More